23.6. 2012

Svatojánská noc na hradě v Boskovicích

 

... brána mezi světy se otvírá, nadpřirozená bytost přichází ...

... kde se skály rozestupují, tam se poklad nachází ...

 

     Nádherný letní podvečer jsme strávili společně s dětmi a jejich rodiči (i prarodiči). V okolí hradu jsme hledali kouzelné bylinky, tak jak nám poradila babka kořenářka. Odvahu a sílu na hledání pokladu jsme získaly ze spícího draka. Odpuštění zlozvyků a špatných vlastností nám nabídnul vševidoucí statný strom. A když jsme statečně prošli černým lesem, který stráží hejkal, zahlédli jsme zlaté kapradí. S přesvědčením, že naše srdce jsou dobrá a úmysly čisté, jsme následovali bludičku, která nám ukázala cestu k pokladu.

     Kouzelnému večeru jsme s dětmi zazpívali pohádkové písničky a pak jsme zapálili svatojánský oheň. Jeho teplo a světlo má symbolicky dodat sílu Slunci, které v tento den zastaví své putování po obloze a obrací se zpět - nastává letní slunovrat. V prostorách hradní zříceniny si odvážné děti mohli nalézt poklad.

 

     Děkujeme všem, kteří s námi prožili svatojánský večer i svatojánskou noc na hradě v Boskovicích.

 

oslava letního slunovratu