22.3. 2013

Jarní jarmark Pod Oborou

 

Pevně jsme doufali, že vláda zimy zkončila a můžeme společně oslavit příchod jara. Rodiče dětí, které navštěvují základní školu na Slovákové ulici, měli příležitost prožít velmi pestré a tvořivé dopoledne přímo v budově školy.

Celý jarmark pěčlivě připravovali právě rodiče ve spolupráci s pedagogy a jejich dětmi. Kromě dílniček s jarní tematikou proběhl hudební, taneční a také kulinářský program v rámci kavárny s dětskou obsluhou.

V budově školy máme pronajatou místnost jako zázemí pro Jinánky. Při jarmarku jsme poskytli klidný kout pro maminky a jejich nejmladší děti. A protože zdravého pohybu není nikdy dost, připravili jsme venkovní program s velikonoční tematikou.

venkovní aktivity