20.4. 2012

hráli jsme si se zemí

 

     Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří s námi přišli v pátek 20. dubna oslavit Den Země do Farské zahrady u Mateřského centra v Boskovicích.

     Každý ví, že žijeme na Zemi, že Země je jednou z planet Sluneční soustavy, která se nachází v nekonečném vesmíru….

     Program pátečního odpoledne poukázal na to, že Země je místo, kde spolu lidé žijí a kde mohou společně strávit příjemné chvíle. Nádherný prostor zahrady mohl tohle společné místo symbolizovat a navodit tak atmosféru pospolitosti a sdílení.

     Po vstupu do zahrady si děti vybraly barevně předkreslený kruh představující Zemi, který měly příležitost dotvářet během pěti zastavení. Děti si samy vyzkoušely, jak se sází rostliny. Zjistily, co potřebují k tomu, aby mohly vyrůst. Země přestala být abstraktním pojmem a stala se konkrétní zemí, půdou, dávající život. Mezi ovocnými stromy děti poznávaly bylinky, ze kterých je možno vařit čaj a které se používají v kuchyni. Na mlýnku se ručně mlelo obilí a v dřevěných miskách se hnětlo těsto, ze kterého děti válely hady a následně je opékaly na klacíku na ohništi. Za pomoci rodičů bylo možné zkusit nařezat pilkou dřevo a pak přiložit polínko či šišku do ohně.

     Přítomnost čtyř přírodních živlů  - země, voda, oheň a vzduch - doplnilo volné malování a tvoření společného obrazu pouze z přírodních pigmentů.

     Zvuk píšťaly pak svolal děti i rodiče k interaktivnímu hudebnímu setkání pod vedením manželů Jasanských. Rytmické zvuky i pohyby dodaly jarnímu odpoledni příjemnou atmosféru. Dokonce i déšť vyčkal na utichnutí hudebních nástrojů a klidné zkončení celé akce.

jak země voní, chutná, zní ...