20.6. 2012

Poslední jarní den jsme s Jinánky prožili ve Svitávce. Přepravili jsme se sedmimístným vozem a zakotvili na chalupě rodiny Krejčířových. Výprava začala zdoláním velkého kopce Chocholka. Lesní cestou jsem došli k pastvinám a ranči Oswego. U rybníka jsme posvačili a podél potoka Semič jsme se vraceli zpět. V závěru cesty nás čekal prudký kopec, který prověřil naše síly. Na chalupě jsme poobědvali a odpočinuli si při pohádce o Budulínkovi.

 

výlet do Svitávky