Pravidla lesa

 

     Některá pravidla jsou nezbytná pro pobyt v lese, dětem je pravidelně připomínáme, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 

  • Při výpravách čekáme na předem domluvených místech. Dáváme pozor na nebezpečná místa, jako jsou hromady dříví, příkré srázy ale také cesty a silnice. Neodcházíme s cizími lidmi.
  • Držíme se na doslech a dohled od pedagoga. Vždy reagujeme na zavolání. V lese se chováme tiše – jsme tu jen na návštěvě.
  • V lese jíme jen svačinku donesenou z domu (lesní ovoce jen se svolením pedagoga). Při svačině sedíme. Po svačině nenecháme žádné odpadky.
  • Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. Šermování s klacíky je možné pouze pod dohledem pedagoga, a pouze pokud obě strany souhlasí.
  • Ke hře používáme suché větvičky a spadené části rostlin. Živé organismy pozorujeme a chráníme.
  • Potřebu vykonáváme na místě určené pedagogem, v dostatečné vzdálenosti od herního prostoru.

 

     Pro bezpečné a pohodové soužití jsme připravili několik pravidel, kterým jsme přiřadili dětské názvy. Chceme, aby je děti sami objevily a pojmenovaly.

 

  • Sluníčkové pravidlo: všichni jsme kamarádi, jsme k sobě milí, oslovujeme se hezky, jménem.
  • Domečkové pravidlo: respektujeme soukromí kamarádů, na spolupráci se domlouváme.
  • Vlaštovkové pravidlo: svá přání vyjadřujeme slovně, komunikujeme o svých pocitech.
  • Truhlíkové pravidlo: věci mají svá místa a svůj účel. S nářadím pracujeme bezpečně, podle toho, k čemu slouží.